Home

ONS DOEL:

Zoveel mogelijk kinderen, die paarden leuk vinden, in contact brengen met paarden en voorlichting geven over de sociale omgang van paarden in de kudde. De kudde regels zijn voor iedereen hetzelfde. Wat kunnen kinderen van paarden leren over zichzelf en hun lichaamstaal?

Wil je onze missie ondersteunen? Dit kan als vrijwilliger, maar ook door een locatie voor een activiteit (gratis) of tegen een redelijke vergoeding aan te bieden. Wij nemen dan onze paarden mee naar jou. Maar donaties zijn ook van harte welkom op rek.nr:

NL31 INGB 0009 0169 70 t.n.v. Stichting Paardenkinderen, Eemnes,

Om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen organiseren voor kinderen, die echt willen kennismaken met paarden.

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”(Pippi)
Deze foto is gemaakt op een Paardenkinderenmiddag in Brummen.

Positiviteit voor alle kinderen, met hulp van paarden!

Ken je een kind, die nog niet eerder heeft kennisgemaakt met een (IJslands) Paard?
De Stichting wil graag helpen dit mogelijk te maken. Stuur een mailtje naar: info@paardenkinderen.nl.
In de schoolvakanties worden er middagen georganiseerd voor groepjes kinderen om kennis te maken met paarden.
“Ik ben niet zo klein als ik er van buiten uitzie!

Leer kinderen het zelf doen en ervaren.

Leiding, grenzen, contact,gevoel en vriendschap.

Samen oefenen m.b.v. de regels van de kudde en de vriendelijke, maar duidelijke omgang met paarden, kunnen  kinderen helpen zich positief te ontwikkelen en ouders de kaders aanreiken en de handvatten bieden in de opvoeding, bij wat hun kind  op dit moment nodig heeft.

Leer kinderen zelfvertrouwen te hebben en hun eigen kracht te gebruiken. “Zelfkracht”

De hoofddoelen van Stichting Paardenkinderen zijn :

-om zoveel mogelijk kinderen, de mogelijkheid te bieden om live kennis te maken met paarden in een natuurlijke omgeving. Door kinderen te laten zien en ervaren, waar paarden zich fijn bij voelen, krijgen kinderen meer inzicht in wat zij doen en wat zij denken en voelen en hoe een paard daarop reageert. Hierdoor kunnen zij in één al ervaren, wat zij anders kunnen doen om een paard een goed gevoel te geven.

-om “Paardengeluk” projekten aan te bieden op scholen, met als afsluiting…..echte paarden bij school . Thema: Sluit nooit iemand buiten, iedereen hoort bij de groep.

-om zoveel mogelijk paardenmensen te betrekken en te laten helpen bij het veilig kunnen aanbieden van een moment van groei en geluk voor een (kwetsbaar) kind.

-om jaarlijks een aantal landelijke paardenkinderen middagen te helpen organiseren voor kinderen.

-om vrijwilligers te coachen, om te kunnen leren inschatten, wat wel veilig is om te kunnen doen met vreemde kinderen.

-Om paarden te helpen opleiden voor de taak van een echt Paardenkinderen paard is.

-om een basistraining aan te bieden voor Paardenkinderen-paarden: op basis van vertrouwen, respekt en gehoorzaamheid.

-om door voorlichting en het publiceren van Paardenkinderen boeken en folders, zoveel mogelijk mensen te bereiken om kinderen te kunnen coachen en begeleiden op de krachtige en prachtige Zelfkracht manier, met  paarden.

– Paardenkinderen deel 1, Vriendschap. Krijg je via de mail toegestuurd in PDF formaat, als je opgegeven hebt als vriend(in)/donateur van de stichting.

Een boek over vriendschap en het leren van het omgaan met paarden. Het draagt bij aan het vergroten van de sociale intelligentie van kinderen. In het boek zijn coachingvragen verweven en worden tips en tops besproken voor kinderen en hun ouders. De opbrengst gaat naar Stichting Paardenkinderen .-Paardenkinderen deel 2  Zelfkracht, is te koop!

Paardenkinderen deel 2 over ZelfKracht.

Lees alles over je ZELFKRACHT en het gebruiken van de “Helpende gedachten”.

Verder is het de bedoeling :

-om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen in contact te brengen met “Paardenkinderen paarden”, voor momenten van geluk, plezier en ontspanning.

-om zoveel mogelijk coaches met paarden op te leiden d.m.v. Zelfkracht Workshops. 

-om (oude) IJslandse paarden te kunnen opvangen op onze paardenboerderij(en) en deze paarden een liefdevolle en zinvolle oude dag aan te kunnen bieden, terwijl jongeren en kinderen helpen bij de verzorging van deze paarden.

En later ook nog:

-om zoveel mogelijk paardenbedrijven te betrekken bij het kunnen aanbieden van paardrijdlessen op maat, vanuit de regels van de kudde in de omgang met elkaar en paarden. Maar dan in kleine groepen ( max. 4). Voor o.a. kwetsbare kinderen.

-om paardrijdlessen aan te bieden op maat, waarbij coaching en een paardvriendelijke manier van rijden het belangrijkste doel is.

-om in de (verre) toekomst een paardenwerkplaats op te richten, een school waar je je talenten kunt ontwikkelen en leert van en met paarden. Voor P.O.


Doelgroep:

-alle kinderen in de basisschool leeftijd, die een krachtige en prachtige ervaring nodig hebben en goed kunnen gebruiken , om hun zelfkracht  te leren (her) ontdekken.  Deze kinderen ervaren bij paarden, troost en een plek waar zij vrijuit boos, angstig, verdrietig en helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn. Paarden kunnen helpen om kinderen  hun eigen kracht te leren kennen en te leren omgaan met de moeilijke, soms oneerlijke en zware momenten in hun jonge leven.

-alle jongeren, die op zoek zijn naar rust, structuur, veiligheid, vriendschap, zingeving, een doel in hun leven, een plek te bieden op een paardenboerderij, waar zij begeleid worden om zorg te leren dragen voor (oude) paarden en daarnaast leren, dat zij aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden en handelen in hun werk en in hun omgang met paarden en anderen. Ervaren jongeren kunnen een tutorrol krijgen en goed voorbeeld gaan geven aan de jongere kinderen.

In de (verre) toekomst worden er in Nederland en België paardenboerderijen/paardenwerkplaatsen gerealiseerd, waar kwetsbare kinderen m.b.v. (oude) paarden op ontdekkingstocht kunnen gaan naar hun zelfkracht. Op deze plekken kunnen ook kinderen en jongeren begeleid worden met hun schoolwerk. Vanuit je zelfkracht weer zicht krijgen op je eigen vaardigheden en kwaliteiten. Een startpunt voor een positieve toekomst.

Vooral de kinderen, die positieve ervaringen nodig hebben en waarvan ouders onvoldoende financieel draagkrachtig zijn, kunnen wij op deze manier ( met in de toekomst een passende financiële bijdrage) ondersteunen. Maatschappelijk gezien zullen de projekten hopelijk de aandacht gaan krijgen, die het verdient. En kan de Stichting een positieve bijdrage leveren aan het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren, die nog onvoldoende hulp krijgen in deze huidige maatschappij op gebied van het bieden van een positief toekomst perspektief. Door de juiste keuzes te maken, kan iedereen zijn dromen waar maken, als je het maar niet alleen hoeft te doen en leert om hulp te vragen is bijna alles mogelijk. Ik ga ervoor, ik hoop met hulp van velen.

Nieuws

Stichting Paardenkinderen wordt nog in 2019 officieel ingeschreven bij de KvK.

Het bestuur is compleet, de plannen zijn klaar en we gaan starten met workshops over paarden en kinderen. Ondanks het drukke leven wat we leiden, komt de Stichting PK van de grond. Gelukkig zijn er nog vrijwilligers, die zich willen inzetten voor het geluk van Paarden en Kinderen in Nederland en België. Onze voorzitter is: …

Workshops

Workshops Paardenkinderen Coaching

2018

Voor ouders, leerkrachten, mensen die werken met kinderen in de Jeugdzorg, mensen die werken met paarden en/of kinderen en meer willen weten over mijn manier van Coaching en dit willen ervaren met paarden.

“Workshops” verder lezen

Contact en Agenda 2021

Jolanda  Hondius    Email: info@paardenkinderen.nl

Tel: 06-28815179

 

AGENDA 2021

april/mei 2021

vrijdag 2 april voor 4 tot 8/9 jaar                                                                            

woensdag 28 april van 8 tot 12/13 jaar

vrijdag 7 mei van 12 tot 18 jaar

Activiteit: Kennismaken met IJslandse paarden

Locatie:     Loosdrecht bij  IJslanderij de Sijphoeve

Leeftijd:  van 4 tot 8/9 jaar en van 8 tot 12/13 jaar en van 12 tot 18 jaar.

Max. 10 kinderen/jongeren, de middagen beginnen om 13.00 u en eindigen om 16.00 u

Kosten: Afhankelijk van het aantal kinderen, die op een middag meedoen.

Vanaf 15 en tot 25 euro per kind.