Stichting

Stichting Paardenkinderen is in 2020 officieel geregistreerd.

De Stichting wil het voor “”paardenkinderen”‘ mogelijk maken om met paarden kennis te maken en kinderen voorlichting te geven over het leven van paarden in een kudde.

Juist paardenkinderen die door hun achtergrond, niet snel in aanraking met een paard zullen komen, wil de Stichting helpen om dit voor hen te organiseren en kennismaken wel mogelijk te maken. Een moment van echt contact met een paard in een veilige en natuurlijke omgeving, kan kinderen al motiveren om zich positief te gaan ontwikkelen om hun droom met paarden in de toekomst te willen waarmaken.

Verder willen wij voorlichting geven over het gedrag van paarden en hoe een kind en een paard echte vrienden kunnen worden. Echte vrienden begrijpen, vertrouwen, helpen elkaar. Luisteren na elkaar en zorgen voor elkaar.

Door het publiceren van boekjes en ontwikkelen van projecten voor op scholen, willen wij paarden ook bij schoolkinderen voorlichting geven en laten kennismaken met een paard.

Paarden zijn door de eeuwen heen, samen met mensen geweest. In de huidige maatschappij kan een paard een andere rol gaan vervullen voor (mensen)kinderen. Deze nieuwe rol kan kinderen helpen om hun weg te vinden in deze snel veranderde wereld. Paarden kunnen kinderen leren, dat “eenvoud” de basis blijft voor geluk en gezondheid. Kinderen die dit al vroeg leren, dat elkaar helpen, beschermen, steunen en verzorgen belangrijke voorwaarden zijn voor samenleven, zijn beter voorbereid op alle uitdagingen en keuzes in onze moderne maatschappij.