Bestuur en vrienden van…

Stichting Paardenkinderen kent een bestuur, bestaande uit vrijwillige onderstaande bestuursleden:

Voorzitter:                 Toy Merx

Penningmeester:   Mischa Hondius

Secretaris:                 Jolanda Hondius-Sijtsma

Bestuurslid:              Annechien Wijnbergh                                      regio Noord

Bestuurslid:              Imke Abma                                                            regio Zuid

Bestuurslid:              Suzanna Sillem                                                    regio  Oost

Zij sturen de organisatie aan op hoofdlijnen en zijn aanspreekbaar voor de medewerkers en de vrijwilligers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting, stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan op en ziet toe op de uitvoering daarvan.

Vrienden van de Stichting kun je zijn door:

-onze missie te ondersteunen met hulp bij de activiteiten

-een locatie ter beschikking te stellen voor het organiseren van de activiteiten

-te helpen met de P.R., dit kan op verschillende manieren

-een bijdrage te storten op onze bankrekening nr:

NL31 INGB 0009 0169 70

Vrienden in Nederland:

Venus van Asperen, Juliette Berkhout, Suus Bieshaar, Yvonne van Dijk, Petra van Eikenhorst, Ineke de Groot, Jack de Groot,Marjanne van Ittersum, Patty van der Kaay,  Devon de Koning, Monique Krauwer, Claudia Nellestijn, Marij Marsden, Karina Meerkerk, Delphine Post-Braakenburg van Backum, Sherena Pen, Valerie Renooy, Corrie van den Vendel, Judith Verver, Marije & Cunera Rauwerda, Eva Risselada, Hans Weiler, Mylene Wildschut.

Vrienden in BelgiĆ«:                         Colette Ruyssers, Katelijne Smets

Vrienden van de Stichting met een bedrijf;

www.paardenkids.nl