Financieel overzicht

Rekeningnummer: Stichting Paardenkinderen NL31 INGB 0009016970

Inkomsten en bestedingen

De Stichting draait geheel op de giften en gaven van , de “Vrienden van Paardenkinderen”. Zij helpen om de activiteiten voor kinderen en de Paardenkinderen paarden te kunnen organiseren en dragen bij voor het onderhoud van de Paardenkinderen paarden”. De stichting ontvangt geen overheidssubsidies. Met inkomsten uit donaties, legaten,testamenten en nalatenschappen kunnen we de opvang voor Paardenkinderen paarden en de activiteiten voor de kinderen worden bekostigd.

Doanaties die we ontvangen worden uitsluitend besteed aan onze doelstellingen, om zoveel mogelijk kinderen in contact te kunnen laten komen met Paardenkinderen paarden, voor het verzorgen van de oude IJslandse paarden en het actief uitdragen van de meerwaarden van coaching met paarden voor de jeugd in het algemeen, maar zeker voor de kwetsbare kinderen en jongeren. De Paardenkinderen paarden, zijn IJslandse paarden die ouder zijn dan 20 jaar en/of paarden die voor een langere tijd niet geschikt zijn om als rijpaard gebruikt te kunnen worden, maar nog wel een zinvol bestaan als paard kunnen leiden op de Paardenboerderij/ Paardenwerkplaats.

Commerciƫle activiteiten

Er zijn via de stichting paardenkinderen boeken te koop, een deel 1 en deel 2. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan het organiseren van activiteiten voor kwetsbare kinderen en de verzorging van de (oude) paarden. Ook de opbrengsten van activiteiten, workshops/ clinics en de verkoop van kringloop paardenspullen worden besteed aan de verzorging van de (oude) paarden en voor het organiseren van paardenactiviteiten voor kwetsbare kinderen/jongeren met paarden.

Verantwoording

Meer informatie over het beleid en de financiƫle verantwoording valt binnenkort te lezen op de toekomstige ANBI pagina.